Aktualności

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Interregio 2018

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Interregio 2018

2018-05-23

Program Konferencji Chirurgów Dziecięcych

Interregio 2018


 

 

Program szczegółowy INTERREGIO 2018

7 czerwca 2018 r.

Godz. 9.00-14.00 – WSSD w Olsztynie: Warsztaty laparoskopowe – operacje podstawowe w chirurgii dziecięcej - interaktywny przekaz z sali operacyjnej.

 

Godz. 16.00 Inauguracja Interregio - OW Wiatraki

Godz. 16.00 -17.30 Sesja 1 wykładowa: Laseroterapia zmian skórnych u dzieci:

1. Techniczne aspekty zastosowań laserów w chirurgii dziecięcej. (20 min.)

Mgr inż. Krzysztof Makarski

Shar-Pol Sp. Z o. o. Gliwice

 

2. Zastosowanie lasera CO2 w leczeniu nowotworów łagodnych u dzieci. (10 min.)

Dr n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek

Klinika Dermatologii Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

3. Leczenie brodawek wirusowych. (10 min.)

Dr n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek

Klinika Dermatologii Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

4. Zastosowanie laserów różnego typu w chirurgii dziecięcej. (20 min.)

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Przewratil:

Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Ośrodek Pediatryczny im. m. Konopnickiej w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

5. Różnorodność wskazań do laseroterapii w chirurgii dziecięcej. (20 min.)

Dr n. med. Dariusz Wyrzykowski, B. Chrzanowska, S. Anzelewicz, P. Czauderna

Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdański Uniwersytet Medyczny

 

6. Wybrane przypadki kliniczne zastosowania promienia lasera u dzieci. (5 min.)

Dr n. med. Tomasz Janowicz, B. Kotkowicz

Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.

 

 

 

Godz. 17.30 - 19.00 Sesja 2: Interregio – Case reports

Wystąpienie 5 min. + 2 min. dyskusji

 

1. Leczenie zachowawcze propranololem rozległego naczyniaka rozpoczęte w 2 tyg. życia u dziecka z wcześniactwem.

Ewa Matuszczak, Marzanna Oksiuta, Wojciech Dębek

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

2. Zastosowanie matrycy kolagenowej INTEGRA DRT w leczeniu rozległego wrodzonego znamienia barwnikowego podudzia u 6- letniego chłopca.

Radosław  Kaja , Witold Miaśkiewicz, Małgorzata Nowak, Michał Puchalski

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Wielkopolskim, Centrum Leczenia Oparzeń Szpital w Ostrowie Wielkopolskim

 

3. Zespół Axenfelda-Riegera z wrodzoną ankylozą stawu skroniowo żuchwowego, trudności w leczeniu. Zastosowanie indywidualnego planowania i rekonstrukcja indywidualnym implantem stawu w połączeniu z mikrochirurgicznym przeszczepem kości strzałki.

Krzysztof Dowgierd, Łukasz Krakowczyk

Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgia Szczękowo –Twarzowa,

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

 

4. Leczenie martwicy pourazowej tkanek miękkich ręki u 9-letniego chłopca po wypadku z zastosowaniem systemu Vaccum.

Lucyna Wysocka, Jolanta Ciemniewska, Jacek Ziomek, Agata Biedulska, Mateusz Ciekalski, Jacek Ciekalski, Marta Chrząszcz-Hendel,

Oddział Chirurgii Dziecięcej, Centrum Pediatrii Sosnowiec


5. Pięta Achill. Salmonellozowa. (opis przypadku)

Małgorzata Rzanny-Owczarzak, Jakub Noskiewicz, Olgierd Pietkiewicz, Przemysław Mańkowski

Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

6. Leczenie operacyjne 17-letniego chłopca zespoleniami elastycznymi gwoździami typu HSN (Hofer Sliding Nail) złamań kończyn dolnych ze zmiażdżeniem tkanek miękkich.

Jacek Ciekalski, Agata Biedulska, Andrzej Wacław, Lucyna Wysocka, Mateusz Ciekalski, Zbigniew Pilecki, Marta Chrząszcz-Hendel

Oddział Chirurgii Dziecięcej, Centrum Pediatrii Sosnowiec

 

7. Uraz otwarty klatki piersiowej u 3-letniego chłopca z uszkodzeniem osierdzia, przepony i żołądka - opis przypadku.

Paweł Nachulewicz1, Marcin Obel1, Marzena Nosek1, Anna Golonka1, Agnieszka Brodzisz2, Czesław Cielecki1

1Klinika Chirurgii i Traumatologii Uniwersytecki Szpital Dziecięcy UM w Lublinie

2Zakład Diagnostyki Obrazowej Uniwersytecki szpital Dziecięcy UM w Lublinie

 

8. Rozległe oparzenie płomieniem 6 letniej dziewczynki w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Małgorzata Nowak

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

9. Współczesne leczenie oparzeń u dzieci – opis przypadku.

Joanna Chrąchol, Wojciech Biegański, Jan Nowak

Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

 

Godz. 19.00 - Kolacja warmiński piknik

8 czerwca 2018 r.

Godz. 10.00-13.00 - Warsztaty – praktyczne zastosowanie laserów w leczeniu zmian skórnych.

Godz. 15.00 - Obiad

Godz. 16.00-19.00 Sesja 3: Interregio - Case reports

Wystąpienie 5 min. + 2 min. dyskusji

 

10. Czy torakoskopowa wewnętrzna trakcja w leczeniu długoodcinkowej postaci zarośnięcia przełyku zmieni nasze postępowanie w tym schorzeniu? 10 min.

Dariusz Patkowski, Sylwester Gerus, Mateusz Palczewski, Dominika Borselle, Agata Dzielendziak,

Marcin Rasiewicz

 

Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

11. Rak tarczycy- ale jaki? Prezentacja przypadku.

Aneta Piotrowska1, Przemysław Wolak 1,2, Piotr Lewitowicz 2,3, Piotr Cierniak 4

1 Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii; Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

2 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

3 NZOZ Zakład Patologii Sp z o.o. w Kielcach

4 Dział Radiologii Pediatrycznej; Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

 

12. Anizokoria objawem nierozpoznanej torbielowatej wady mózgu u 12 letniej dziewczynki po stłuczeniu głowy.

Michał Puliński1, Wojciech Choiński1, Marta Szymańska2

1 Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2 Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

13. Nowatorska technika operacyjna przetoki przełykowo-skórnej ze stabilizacją pourazowego kręgosłupa w odcinku szyjnym za pomocą dwóch wolnych płatów.

Łukasz Krakowczyk1, Dominika Smyczek2, Agnieszka Burkacka2, Piotr Drozdowski1, Dominik Walczak1, Przemysław Wolak3, Adam Maciejewski1, Tomasz Koszutski2

1Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział Gliwice Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej

2Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Klinika Chirurgii Dziecięcej i Urologii

3Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa i Pielęgniarstwa Społecznego. Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. W. Buszkowskiego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

 

14. Torbiel moczowa (urinoma) w przebiegu uropatii zaporowej – opis przypadku.

Bartosz Kotkowicz, Maciej Fedoniuk, Wojciech Choiński

Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

 

15. Ból i świąd okolicy odbytu u chłopca ze spodziectwem mosznowym. Jaka może być przyczyna objawów?

Marcin Polok, Agata Dzielendziak, Justyna Łuczak, Maciej Bagłaj

Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

16. Trudności diagnostyczne ostrego wodonercza i przezkrezkowe laparoskopowe uwolnienie przejścia miedniczkowo-moczowodowego i krzyżujących naczyń dolnobiegunowych, u 15 letniego chłopca.

Wojciech Choiński, Maciej Fedoniuk, MichalPuliński

Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

17. Operacja laparoskopowa z powodu uwięźnięcia jajnika w kanale pachwinowym u 2 miesięcznej dziewczynki z zespołem Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera. Wystąpienie zespołu u matki i córki - opis przypadku.

Przemysław Wolak1,2

1 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa i Pielęgniarstwa Społecznego

2 Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii, Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. W. Buszkowskiego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

 

18. Przypadek zespołu feminizujących jąder w praktyce chirurga dziecięcego.

Marzena Nosek, Czesław Cielecki, Marcin Obel, Anna Golonka, Anita Kalińska-Lipert, Paweł Nachulewicz

Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

 

19. „Wędrujące niebezpieczeństwo” w jamie brzusznej.

Patrycja Sosnowska, Sebastian Moryciński, Przemysław Mańkowski

Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

20. Leczenie operacyjne olbrzymiego krwistka pochwy - rzadki przypadek w praktyce chirurga dziecięcego.

Jacek Ciekalski, Lucyna Wysocka, Agata Biedulska, Piotr Buchacz, Anna Purgał,

Oddział Chirurgii Dziecięcej, Centrum Pediatrii Sosnowiec

 

21. Innowacyjna metoda rekonstrukcji powłok jamy brzusznej w zespole suszonej śliwki u dzieci.

Łukasz Krakowczyk1, Dominika Smyczek2, Tomasz Koszutski2, Adam Maciejewski1

1Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział Gliwice Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej

2Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Klinika Chirurgii Dziecięcej i Urologii.

 

22. Objawowa kamica pęcherzyka żółciowego u 17-latka - czy zawsze standardowe postępowanie?

Przemysław Mańkowski, Barbara Kocąb, Michał Sawicki, Sebastian Moryciński

Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

23. Zastosowanie metody TAPP w leczeniu nawrotowej przepukliny pachwinowej w okresie dziecięcym. Opis przypadku.

Adam Szendorowicz

Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej i Urologii, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.

 

24. Sekwestr wewnątrzprzeponowy – opis przypadku.

Anna Golonka, Marzena Nosek, Czesław Cielecki , Anita Kalińska-Lipert, Marcin Obel, Paweł Nachulewicz

Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

25. Rzadki przypadek późno rozpoznanego zespołu genetycznego – historia chłopca z zespołem Mabry.

Agnieszka Wolny, Anna Zioła, Dariusz Basek, Grażyna Wojtynek, Tomasz Koszutski

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

26. Przypadek wynicowanego uchyłka Meckela w nierozpoznanej przepuklinie sznura pępowinowego.

Anita Kalińska-Lipert, Marzena Nosek, Igor Lewandowski, Pękalska Magdalena, Kasza Andrzej, Anna Golonka, Anita Kalińska-Lipert, Paweł Nachulewicz

Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

27. Nawracający ból brzucha u dziewczynki.

Patrycja Sosnowska, Sebastian Moryciński, Przemysław Lebioda, Przemysław Mańkowski

Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

28. Nietypowa przyczyna ostrego brzucha u dziecka.

Patrycja Sosnowska, Sebastian Moryciński, Przemysław Mańkowski

Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

 

29. Naczyniakowatość krezki jelita cienkiego jako przyczyna masywnego krwawienia z przewodu pokarmowego u 3-miesięcznej dziewczynki.

Anita Kalińska-Lipert1, Marzena Nosek1, Anna Golonka1 , Marcin Obel1, Czesław Cielecki1 , Agnieszka Brodzisz2, Paweł Nachulewicz1

1Klinika Chirurgii i Traumatologii Uniwersytecki Szpital Dziecięcy UM w Lublinie

2Zakład Diagnostyki Obrazowej Uniwersytecki szpital Dziecięcy UM w Lublinie

 

 

30. Nie sugeruj się - jeśli nie Hirschsprung to co ?

Maria Boczar1, Ewa Sawicka1, Joanna Janowska2

1Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży

2Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Instytut Matki i Dziecka

 

31. Tytuł: Co jak nie choroba Hirschprunga?

Klaudia Żak, Maria Boczar, Jadwiga Kozieł, Ewa Sawicka, Diyaa Alhashlamoun

Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

 

32. Niedrożność mechaniczna po laparoskopowym wycięciu wyrostka robaczkowego.

Agata Biedulska, Jacek Ciekalski, Lucyna Wysocka, Andrzej Wacław, Anna Purgał, Janusz Fuchs, Oddział Chirurgii Dziecięcej, Centrum Pediatrii Sosnowiec

 

 

Godz. 20.00 - Kolacja towarzyska

9 czerwca 2018 r.

Godz. 10.00-13.00 – Warsztaty (opcjonalnie) – praktyczne zastosowanie laserów w leczeniu zmian skórnych.

Godz. 13.00 – Oficjalne zakończenie konferencji.

 

Powrót

Wyszukiwanie

Na skróty

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X